درزگیر سیلیکونی نسوز

 • درزگیر سیلیکونی Junbond JB119 نسوز

  درزگیر سیلیکونی Junbond JB119 نسوز

  جونباند®JB119 یک درزگیر آتش‌گیر سیلیکونی تک جزیی، خنثی و خنثی است که برای آب‌بندی نفوذهای سرویس درجه‌بندی آتش طبقه‌بندی شده است.

  و اتصالات ساختمانی در جداسازی آتش افقی و عمودی.

  یک درزگیر مبتنی بر فایرستاپ که حداکثر حرکت را در اتصالات دارای درجه آتش نشانی می دهد و کاربردهای نفوذ در آن را آب بندی می کند.

  اتصالات دارای درجه آتش، و آب بندی از طریق نفوذ برنامه های کاربردی آسان برای استفاده از یک قسمت، پخت خنثی، درزگیر درجه آتش.